ADORACJE: 1. NIEDZIELA MAJA


Witaj, Jezu, Synu Maryi, ks. Tadeusz Mrowiec
Jezu Chryste, w miesiącu maju w naszej modlitwie adoracyjnej pomaga nam Maryja. Od Twojego narodzenia w Betlejem Jej oczy były utkwione w Twoje oblicze. Adorowała Cię w milczeniu i zachowywała w swym sercu wszystkie słowa i wydarzenia z Twojego życia. więcej

Zniewolenie ciałem, ks. Edward Staniek

Panie, dziękujemy Ci za każdego człowieka, który umie w pełni odpowiedzialności posługiwać się swoim ciałem i w równie odpowiedzialny sposób podchodzić do ciała innych ludzi. Taka odpowiedzialność jest znakiem dojrzałości człowieka. To dowód na to więcej