24. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Stanisław Rewera Potocki, hetman wielki koronny, gdy umierał w roku 1667 w wieku 80 lat, z nadzwyczajną przytomnością i spokojem mówił: Mam teraz lękać się śmierci, kiedym się na nią tyle razy dla miłości Boga i kraju narażał? więcej

Naśladowanie Mistrza, ks. Janusz Mastalski
Jednym z najbardziej znanych i często cytowanych zdań Jezusa jest wezwanie skierowane do każdego człowieka: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8). więcej

Wiara to życie, ks. Edward Staniek
Dziś tak wielu ludzi ochrzczonych usiłuje twierdzić, że należą do wierzących, mimo że odrzucili praktyki religijne, a niejednokrotnie nawet zasady moralne dekalogu. Trzeba ich wówczas zapytać, gdzie są owoce ich wiary. Po owocach poznaje się więcej

Podjąć codzienny krzyż, ks. Marian Bendyk
Niejednokrotnie nasza wierność Chrystusowi będzie nas kosztować prześladowanie. Ludzie będą nas prześladować za to, że jesteśmy wierni Chrystusowi, tak jak prześladowali Izajasza. W imię wierności będziemy musieli stanąć w opozycji do więcej

Za kogo Mnie uważasz?, ks. Kazimierz Skwierawski
Jezus ofiarował się raz, a my wchodzimy w tę ofiarę w czasie każdej Eucha­rystii. Wchodzimy po to, aby żyć w taki sam sposób, bez względu na to, jak będę cier­piał, jak będę bity, jak będę wyśmiewany, jak będę odrzucony. Ale się nie cofnę, bo chcę więcej