ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (Łk 2, 23). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Teksty biblijne zawierają wiele fragmentów dotyczących wychowania w rodzinie. Jednym z nich jest obszerny fragment z Księgi Syracha, która wchodzi w skład Starego Testamentu i która została napisana jako jedna z ostatnich ksiąg w tradycji mądrościowej. więcej

W szkole Świętej Rodziny, ks. Janusz Mastalski
Pierwszym charakterystycznym rysem Świętej Rodziny była świadomość misji. Zarówno Maryja, jak i Józef, a przede wszystkim Jezus, mieli świadomość swojego posłannictwa. Rodzina ma być miejscem wzrostu wszystkich jej członków. więcej

Życie to rodzina, ks. Edward Staniek
Człowiek zdrowy i mądry rośnie, gdy jego serce bije szacunkiem dla rodziców. Jeśli straci szacunek w myśleniu, w słowie, w czynach, uderzy w swoje środowisko i wyda wyrok na siebie samego. Apostoł Narodów wzywa do szacunku więcej

Wychowanie najważniejszym zadaniem rodziny, ks. Dariusz Stawiecki
Kiedy Bóg przyszedł do nas, aby nas uświęcić i zbawić, rozpoczął swoje dzieło od rodziny. Sam chciał mieć dom rodzinny i matkę, dlatego narodził się z Niewiasty, wzrastał w małej wspólnocie rodzinnej, skąd po trzydziestu latach więcej

Trzeba bronić, ks. Tomasz Jelonek
Ustanowiony przez Boga porządek życia rodzinnego jest rękojmią powodzenia zarówno jednostki, jak i społeczności ludzkiej. Ruina rodziny prowadzi do nieszczęścia jej członków i gubi społeczeństwo. Dlatego z tak wielką troską musimy więcej