ADORACJE: 1. NIEDZIELA LUTEGO


Jezus uzdrawia, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, wyznajemy wiarę w Twoją sakramentalną obecność wśród nas. Każda adoracja to okazja, aby z Tobą rozmawiać o naszym życiu, aby z Tobą dostrzegać w nim dobro i je rozwijać. Każda adoracja to także okazja, aby z Tobą dostrzegać to, co więcej

Bóg jest sprawiedliwością, ks. Edward Staniek
Panie, wyznajemy, że jesteś sprawiedliwym Sędzią, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Świadomi odpowiedzialności za swoje czyny, radujemy się, czekając na nagrodę za każdy dobry czyn. Sam zapewniłeś, że u Ciebie nawet kubek wody podany drugiemu więcej