ADORACJE: 1. NIEDZIELA WRZEŚNIA


Bóg chce twego serca, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu, każda adoracja to najlepsza droga do szczególnej bliskości z Tobą. Pragniemy jej zawsze, kiedy wchodzimy do świątyni, szukamy jej na codziennej modlitwie, chcemy ją odczuwać w świętych sakramentach. A jednak dzisiaj w Ewangelii  więcej

Docenienie wychowania, ks. Edward Staniek
Wiemy, Panie, że człowiek tak długo rośnie, jak długo chce się uczyć. Oto przyjmij naszą dobrą wolę. Chcemy się uczyć, bo uczyć się trzeba do śmierci. Uczyć się tego, co jest potrzebne do szczęścia na ziemi i w niebie. Pobłogosław, Panie, nam więcej