18. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
„Domagać się od człowieka, aby był naturalny, to domagać się, aby był nienaturalny; uznawać to, co nadprzyrodzone, za przestarzałe, to odbierać człowiekowi prawo pierworództwa. więcej

Przyoblec nowego człowieka, ks. Kazimierz Bukowski
Powiedzmy to jasno i wyraźnie: Jezus pragnie, abyśmy tak urządzali życie rodzinne i społeczne, narodowe i międzynarodowe, aby oparte było na sprawiedliwości i miłości. Jednocześnie pragnie nas tak wychować, abyśmy nie utonęli w troskach więcej

Uczyć się Chrystusa, ks. Kazimierz Skwierawski
Kiedyś zostaliśmy ochrzczeni. Przeszliśmy ze stanu upadłej natury w rzeczywistość odkupienia. Zostaliśmy wezwani do stałej współpracy z łaską. Święty Paweł przypomina nam dzisiaj: masz zwlec z siebie starego człowieka, który podlega zepsuciu więcej

Decyzja na życie wieczne, ks. Edward Staniek
Codzienny pokarm ma na uwadze nasze doczesne życie. To jest pokarm dla ciała. Ten, kto chce mieć udział w życiu wiecznym, objawionym nam w ciele zmartwychwstałego Jezusa, musi dowartościować pokarm, który gwarantuje przejście do tej formy więcej