UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO


Zgoda na Bożą wolę, ks. Tomasz Jelonek
Liturgia słowa rozpoczyna się dziś od czytania z Księgi Izajasza. Kiedy judzki król Achaz był zaniepokojony powstaniem koalicji dwu sąsiadów przeciw niemu i udał się na inspekcję fortyfikacji miejskich Jerozolimy, prorok Izajasz zjawił się przy nim więcej

Dziękczynienie za życie, ks. Kazimierz Skwierawski
Dziś przeżywamy niezwykle radosny dzień. To jest wspaniała uroczystość. Trudno nie dziękować Bogu za to, że stał się człowiekiem. Jest to prawda zupełnie zdumiewająca; wspaniale przedstawia nam ją liturgia, przywodząc na myśl zaiste prorocze więcej