3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich (Mk 9, 2). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Tak nas kocha Bóg. I warto sobie to uświadomić w tym Wielkim Poście. Bóg nie zostawia nas samych z cierpieniem, ze śmiercią, ale podejmuje to wszystko z miłości do nas. więcej

Tajemnice człowieka, ks. Janusz Mastalski
Jezus „wie, co kryje się w człowieku” (J 2). Nie można Go zatem oszukać i żyć tak, jakby nie miał On dostępu do naszych myśli, do naszego wnętrza. Dlatego też warto wykorzystać czas Wielkiego Postu na autorefleksję. Pomogą w tym zarówno droga krzyżowa więcej

Postać Jezusa, ks. Bogdan Zbroja
Moglibyśmy powiedzieć, że dziś w naszych świątyniach nie spotykamy się z takim zjawiskiem – nie ma w nich owieczek, baranków, wołów. Nie ma bankowych kas, a jednak Ewangelia jest żywa w każdym czasie i dziś ta scena rozgrywa się więcej

Dom Boga, ks. Edward Staniek
W naszym ewangelicznym słowniku zatrzymamy się dziś na tajemnicy świątyni, która dla Chrystusa jest domem Jego Ojca. Ojciec jest w niej gospodarzem. On ustanawia prawo domu, a jest nim prawo miłości. Miłości Boga, domowników i gości, więcej

Nie lekceważ Boga i siebie, ks. Kazimierz Skwierawski
Człowiek ma nieszczęsny zwyczaj lekceważenia Boga i siebie samego, dlatego Stwórca przypomina dzisiaj: „«Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli» (Wj 20,2). Mówię to do ciebie! Nie jestem jakimś teoretycznym czy więcej