UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Z wszystkich pism Nowego Testamentu Apokalipsa najbardziej podejmuje i rozwija idee królewskiego mesjanizmu ze Starego Testamentu. więcej

 Królestwo prawdy, ks. Janusz Mastalski
Bez prawdy nie można spoglądać na Boga. I królestwo ukazywane nam przez Jezusa Chrystusa oparte jest właśnie na prawdzie – na prawdzie i miłości. To są niezbywalne cechy wiodące do życia wiecznego z Bogiem. Święty Jan Chryzostom komentował więcej

Zapomniana litania, ks. Wacław Chmielarski
Przejrzałem kilka książeczek do nabożeństwa, szukając Litanii do Chrystusa Króla, ale nie znalazłem. Owszem, jest kilka litanii dotyczących Jezusa, np. do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa więcej

Chrystus królem miłości, ks. Marian Bendyk
Chrystus, Król Miłości, umarł na krzyżu jak złoczyńca, byśmy byli zbawieni. Został skatowany, byśmy wszyscy zostali uleczeni. Zniósł nieludzkie upokorzenie, byśmy zostali wyniesieni. Został odrzucony przez ludzi, abyśmy zostali przyjęci przez Ojca w niebie. więcej

Uszanować Syna Bożego w sobie, ks. Kazimierz Skwierawski
Pan Jezus powiedział, że Jego królestwo nie jest stąd. W tych sło­wach wyraźnie zaznaczył, że Jego królowanie polega na czymś zupełnie innym niż to, które jest charakterystyczne dla tego świata. W Apokalipsie św. Jana jest powiedziane: „Jezus Chrystus jest Świadkiem więcej


Poprzednia strona: ROK B
Następna strona: Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski