ŚRODA POPIELCOWA


Co trzeba dziś zrozumieć?, ks. Kazimierz Skwierawski
„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” (Jl 2,12-13). Są zatem dwa warunki nawrócenia: jednym jest post, a drugim rozdarcie serca, przez które rozumiemy więcej

Duch mocniejszy niż ciało, ks. Dariusz Stawiecki
Człowiek to także duch. Duch pochodzi od Boga i do Boga wraca. Wielki Post, który dziś rozpoczynamy, jest dla nas przypomnieniem, że duch jest ważniejszy niż ciało, że duch ma nad naszym ciałem panować. Znakiem tego panowania ducha nad ciałem są więcej

Program działania, ks. Tomasz Jelonek
Pojednanie z Bogiem jest najgłębszą treścią okresu, który rozpoczynamy. Do tego pojednania wzywa nas szczególnie św. Paweł w czytaniu z Drugiego Listu do Koryntian. Pomiędzy nami a Bogiem stanęły nasze grzechy, ale te grzechy wziął na więcej

Czas wielkich zmian, ks. Bogdan Zbroja
W ten dzień pokuty i postu przyszliśmy do naszego kościoła, aby przeżyć niezwykłe wydarzenie. Głowa każdego z nas zostanie dziś posypana prochem! Jest to znak pokuty i umartwienia. Dlatego w kilku słowach przybliżmy sobie znaczenie tego aktu, który więcej

Życie przed Bogiem czy przed ludźmi?, ks. Edward Staniek
Popielec to dzień prawdy. Kościół wzywa wszystkich wierzących, aby mieli odwagę podejść do Boga i spojrzeć w Jego oczy jak w lustro, by zobaczyć siebie i własne życie. Trzeba sprawdzić, w jakiej mierze kierujemy tym, czego chce od nas nasze środowisko więcej