6. NIEDZIELA WIELKANOCNA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego <>(J 15, 15). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Dzięki władzy kluczy królestwa niebieskiego, którą Chrystus powierzył Piotrowi, podwoje Kościoła rozwarły się na cały świat. więcej

Wytrwałość w modlitwie owocem miłości, ks. Janusz Mastalski
Jezus mówi do swoich uczniów: „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15). Wytrwałość jest podstawowym gwarantem owocnej, pełnej oddania modlitwy. Ponadto jest także wzmocnieniem i „lekarstwem” na wszelkie niedociągnięcia i bolączki. Z życia św. Antoniego Wielkiego więcej

Potrzeba radości, ks. Wacław Chmielarski
Trudno jednak przejść obojętnie obok słów Jezusa: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15,11). Zatrzymamy się dzisiaj w naszym rozważaniu na tych słowach. Jak je rozumieć? O potrzebie radości pisali więcej

Wybór, przyjaźń i miłość, ks. Kazimierz Skwierawski
Drugą poruszoną sprawą jest przyjaźń – jakże istotna w życiu człowieka! Pismo Święte mówi, że kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł (por. Syr 6,14). Bóg jest przyjacielem człowieka, a Jezus tłumaczy, w czym się ta przyjaźń wyraża: więcej

Trzeci wymiar, ks. Andrzej Kielian
Zastanówmy się nad tym, czy miłość może być trójkątem. Takim zwyczajnym trójkątem. Co miłość ma wspólnego z trójkątem? No cóż, może w ścisłym sensie niewiele. Ale gdy weźmiemy inne znaczenie, może jakiś podtekst, to pewnie więcej