PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom (Mt 28, 8). więcej

Łatwa i trudna miłość, ks. Edward Staniek
W trudnej miłości można wyróżnić trzy stopnie. Na pierwszym dominuje troska o dobra doczesne dla tych, których kochamy. Rodzice postanawiają podnieść poziom życia swoich dzieci w stosunku do poziomu własnego przez wybudowanie więcej

Być świadkiem Chrystusa, ks. Kazimierz Skwierawski
Tylko wtedy, gdy umiłujemy Chrystusa, który nas pierwszy umiłował, nic nas od Niego nie oddzieli. Ale mamy także kochać mądrze bliźnich. I mamy dawać drugiemu człowiekowi świadectwo naszej wiary. Najpierw świadectwo miłości i przykładu więcej

Prawda sensem świata, ks. Grzegorz Babiarz
Przed świadkami dostrzegającymi znaki mówiące o bezsprzecznym fakcie zmartwychwstania Chrystusa stoją dwie drogi: prawdy i kłamstwa. Niewiasty obierają tę pierwszą. Biegną oznajmić swoim bliskim radosną wieść. Droga przyjaźni okazuje się więcej

Natychmiastowe korzyści, ks. Rafał Buchinger
Kiedy człowiek odniesie wymierne korzyści ze zmartwychwstania Chrystusa? Czy dopiero w wieczności? Czy też tu i teraz – w doczesności? Zdaje się, że większość chrześcijan myśli: Teraz trzeba wierzyć, czyli inwestować, a na zysk trzeba więcej