13. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Śmierć ta nie jest karą dla sprawiedliwych – przeciwnie, w mniemaniu autora Księgi Mądrości, jest przejawem miłości Boga, zabierającego duszę na zawsze do siebie. więcej

Wiara w niemożliwe, ks. Janusz Mastalski
Trzeba więc dostrzegać cuda, które Pan w swym miłosierdziu czyni. Trzeba prosić o otwartość oczu, aby dostrzegać bardzo wymowne ingerencje Mistrza z Nazaretu. Niech komentarzem do tych rozważań będą słowa listu młodej osoby do Boga. A może więcej

Operacja na otwartym sercu wiary, ks. Grzegorz Babiarz
W pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że Mistrz z Nazaretu pragnie wyłącznie dokonać cudu wskrzeszenia dziewczynki. Tak przynajmniej sądził zgromadzony tłum. Chrystus jednak jasno wskazuje, że najistotniejszym celem Jego działania jest pobudzenie więcej

Dzielić się z potrzebującymi, ks. Wacław Chmielarski
Jesteśmy dzisiaj wzruszeni tym faktem, że już u początków Kościoła tak rozumiano potrzebę pomocy drugim. Uważano bowiem, że „szczodrość względem innych jest «świętą służbą» chrześcijan, którzy przez nią świadczą, że dobrze zrozumieli głoszoną więcej

Nieśmiertelne życie, ks. Edward Staniek
Autor Księgi Mądrości jasno pisze: „Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła”. Jest to kluczowy fragment Pisma Świętego, w którym odkrywamy zamysł Boga wobec człowieka. On chciał, aby ludzie byli więcej