ADORACJE: 1. NIEDZIELA KWIETNIA


Jezus wywyższony, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, z pokorą klękamy przed Sakramentem Twojej obecności. W tym czasie paschalnym, w czasie Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania rozważamy dzieło odkupienia. Uwielbiamy Cię, Panie, za ofiarę Twego życia na krzyżu więcej

Chrystus wzywa do miłosierdzia, ks. Edward Staniek
Panie, nasz Zbawicielu i Mistrzu! Gromadzimy się blisko Ciebie, który nieustannie uczysz nas prawdziwej miłości. Dziś pragniemy się zatrzymać nad Twoim wezwaniem zawartym w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni więcej