1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Czym jest przymierze? Wspomnienia z lekcji historii podpowiadają, że jest to rodzaj umowy, gwarancji, której udzielają sobie wzajemnie dwa podmioty (państwa, władcy) na wypadek na przykład zagrożenia suwerenności. więcej

Czas nawrócenia czasem walki z pokusami, ks. Janusz Mastalski
Rozpoczynający się Wielki Post jest więc czasem, w którym każdy powinien zerwać ze swoimi pokusami, nałogami czy stereotypowym myśleniem. Jezusowe wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1) jest takim właśnie programem więcej

 Pokuta i wiara, ks. Bogdan Zbroja
Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę Wielkiego Postu – czasu łaski, czasu nawrócenia. W Środę Popielcową na nasze głowy posypał się popiół, znak pokuty, nawrócenia i umartwienia. Przyjęliśmy na siebie znak naszych grzechów i słabości więcej

Wierność przymierzu, ks. Tomasz Jelonek
Po potopie Bóg zawiera przymierze z całym stworzeniem. Odkłada łuk na obłoki, dając znak swej łaskawości i odłożenia karania. Jesteśmy spadkobiercami tego przymierza, które potem zostanie jeszcze bardziej sprecyzowane. W Wielkim Poście powinniśmy więcej

Próba i przemiana, ks. Jan Machniak
Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu prowadzi nas razem z Panem Jezusem na górę. Chrystus w samotności przeżywa tam moment konfrontacji ze złem: „Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni więcej