5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy”
(J 12, 23). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Kilka lat temu prowadziłem rekolekcje dla rodziców w pewnej szkole katolickiej. Po konferencji jedna z kobiet poprosiła mnie o rozmowę. Moja rozmówczyni zaczęła mówić do mnie podniesionym głosem: Proszę księdza, proszę mnie wysłuchać! Proszę mi nie przerywać, proszę mnie wreszcie wysłuchać! Komuś to muszę wreszcie powiedzieć!... więcej

Trzeba iść za Jezusem, ks. Janusz Mastalski
Jak więc widać, pójście za Chrystusem jest możliwe, ale wymaga od człowieka odwagi. Wielki Post jest czasem, kiedy można i trzeba się na tę odwagę zdobyć. Nie ma innej drogi chrześcijanina do Boga jak pójście za Chrystusem, niezależnie więcej

Odpowiedzialność za Boże dary, ks. Edward Staniek
Podstawą tej odpowiedzialności jest sumienie. To ono pozwala dostrzec, co jest w konkretnej sytuacji dobre, a co złe; co zgodne z wolą Boga, a co nie. Ono wzywa do wypełnienia woli Ojca Niebieskiego i sygnalizuje wszystko to, co jest więcej

Z niewiary do wiary, ks. Rafał Buchinger
Żałuję, ale nie wierzę! Chciałbym, ale nie wiem, co mam robić, by uwierzyć? Wiem, że samo pragnienie nie wystarczy, ale że muszę je przełożyć na czyn! Jakie zatem winno być moje działanie, bym dostąpił łaski wiary? Niewykluczone, że więcej

 Umieranie Chrystusa i nasze, ks. Wacław Chmielarski
Pan Jezus przez porównanie siebie do ziarna wrzuconego w ziemię dostarczył zalęknionym o Niego Apostołom argumentu, że zwycięża się nawet przez śmierć. Sam dał potem tego przykład. A za Nim poszły tysiące i miliony. więcej