26. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
O zazdrości mówi się, że to najgłupsza wada, bowiem przy wielu innych, takich jak przykładowo pijaństwo czy rozwiązłość, człowiek odczuwa jakąś (choćby złudną) przyjemność, natomiast zazdrość nie daje żadnego zadowolenia – przynosi jedynie rozgoryczenie, stres, niechęć z powodu nieposiadania tego, co ma ktoś inny, lub braku podobnego sukcesu. więcej

Dbanie o wnętrze, ks. Janusz Mastalski
Drugi krok związany jest z zastanowieniem, co z tym odkryciem pokładów zła w sobie uczynić. To, że decyzja ta może człowieka przerosnąć, dobrze ilustruje pewna historyjka napisana przez wspomnianego już dzisiaj Franza Kafkę. Jest to minibajka więcej

Zazdrość, ks. Piotr Wieczorek
Zazdrość jest niezwykle krzywdzącym grzechem. Polega na niewłaściwym odnoszeniu się do dóbr, które posiada drugi człowiek. Mogą to być dobra materialne lub duchowe. Zazdrość wiąże się z chciwością i zawiścią. Chciwość w tym kontekście odnosi się więcej

Mądrość, ks. Bogdan Zbroja
Przypomnijmy słowa św. Jana, które przed chwilą usłyszeliśmy: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami” (Mk 9,38). Dostrzegamy tu postawę zazdrości. więcej

Zgorszenie, ks. Tomasz Jelonek
Wśród pouczeń Jezusa zawartych w dzisiejszej perykopie szczególne miejsce zajmuje ostrzeżenie przed zgorszeniem i napomnienie, żeby odsuwać od siebie wszystko, co prowadzi do grzechu. To ostrzeżenie jest radykalne. Gorszyciel wyrządza tak wielką więcej