12. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Wiele osób szczerze myśli, że się modli. Jednak w rzeczywistości ci ludzie wsłuchują się jedynie w ich własny głos i w ich własne przekonania na temat Boga oraz na temat tego, jaka jest Jego wola. więcej

Kim jest Chrystus?, ks. Janusz Mastalski
Niech pewnym wprowadzeniem do dzisiejszych rozważań będzie ukazanie często spotykanej we współczesnym świecie sytuacji domowej. Otóż tragedię dzieci z rozbitych małżeństw ilustruje list małego Jacka napisany do Dzieciątka Jezus w okresie więcej

Nie bądźmy bojaźliwi, ks. Marian Bendyk
Burza na jeziorze jest obrazem historii Kościoła i naszego chrześcijańskiego życia. Po wzburzonym morzu świata i czasu wiosłujemy do portu, któremu na imię „wieczność”. Bardzo rzadko ta żegluga jest spokojna. Częściej niebo pokryte jest więcej

Kim On jest?, ks. Kazimierz Skwierawski
„Kim On właściwie jest?” Słyszeliśmy w Ewangelii, że wicher i jezioro były Jezusowi posłuszne, co wprawiło uczniów w osłupienie i stąd pojawiło się ich pytanie, ale nie to jest ważne. Istotne jest, że On z miłości umarł za nas „po to, aby ci, co żyją, już nie więcej

Żyć dla Chrystusa, ks. Edward Staniek
Apostołowie, doświadczeni rybacy, w obliczu zagrożenia ze strony wichru i wysokiej fali myśleli o swoim ocaleniu. Mieli blisko Jezusa, który spał w tonącej łodzi zmęczony całodzienną pracą. Bezradni, doszli do wniosku, że należy Go obudzić, i to w więcej