3. NIEDZIELA ADWENTU (rok B)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?” (J 1, 25).

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Obrazowy język Biblii posługuje się często określeniem „szata” dla wyrażenia cech, które tkwią w człowieku, albo zbawienia czy przekleństwa, które Bóg rozdziela według zasług. „Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość” (Ps 132, 9); występni „niech się wstydem okryją jak płaszczem”. więcej

Nie zaprzeczać, ale wyznawać, ks. Janusz Mastalski
Adwent jest takim czasem, w którym człowiek czeka na obdarowanie Boga. Noc betlejemska jest momentem, w którym Bóg daje siebie. A to zobowiązuje. Dlatego też w okresie przygotowania do Bożego Narodzenia każdy musi zastanowić się nad więcej

Chrystus jako okno, ks. Marek Gilski
Dzisiejsza Ewangelia trzykrotnie przywołuje greckie słowo fos, które tłumaczone jest jako „światłość”. Termin ten może jednak oznaczać nie tylko światło, ale też okno. I tu dostrzegamy w Ewangelii nowy sens. O ile bowiem światło w ogóle pozwala więcej

Jaki sen śnię?, ks. Kazimierz Skwierawski
Radość, którą jest przepełniona dzisiejsza niedziela, jest równocześnie probierzem naszej wiary i naszego rozpoznania Chrystusa. Ten, kto nie śni snu, kto faktycznie rozpoznaje Jezusa obecnego pośród nas, ten się cieszy. Ten całym sercem otwiera więcej

Życie to dar, ks. Edward Staniek
Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Dziś słuchamy hymnu, który Matka Najświętsza wyśpiewała, gdy w domu Zachariasza św. Elżbieta pozdrowiła Ją jako Matkę swego Pana. Jest to jedyny hymn, w którym Maryja z Nazaretu odsłania więcej