30. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok B)


Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Wszystkie narody starożytne przypisywały swym bogom tytuł ojca. U Semitów zwyczaj ten sięga bardzo zamierzchłych czasów: ojcostwo boga wyrażało myśli o jego roli opiekuńczej i władczej zarazem, a niekiedy nawet stwórczej. więcej

Postulat wytrwałej modlitwy, ks. Janusz Mastalski
Przyglądając się dzisiejszemu fragmentowi Ewangelii, nie sposób nie zauważyć, że niewidomy żebrak Bartymeusz jest typowym przykładem człowieka, który wytrwale modli się o uzdrowienie. On czyni to słowami: „Jezu, Synu Dawida, ulituj się” (Mk 10). więcej

Strzeżmy się ślepoty duchowej, ks. Marian Bendyk
Na świecie żyje wielu nieszczęśliwych ludzi, którzy pozbawieni są tego wielkiego daru, jakim jest wzrok. Nie mogą zobaczyć twarzy kochanych ludzi, piękna otaczającej ich przyrody, wschodu czy zachodu słońca, gwiazd migocących w nocy na bezchmurnym więcej

Kapłan sługą Bożego życia, ks. Edward Staniek
Kapłani pochodzą spośród wiernych i otrzymują od Boga specjalną misję. Wybiera ich sam Stwórca i czyni pośrednikami między ludem a sobą i między sobą a ludem. Kapłan jest jak most ustawiony między niebem a ziemią. Kapłan jest ustanowiony w więcej