NIEDZIELA PALMOWA (rok B)

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda, ten, który je ze Mną” (Mk 14, 18).

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Cierpienia Sługi Jahwe związane są ze służbą słowu Bożemu. Sługa jest wystawiony na niebezpieczeństwa ze strony nieprzyjaciół, a są nimi Izraelici – ci, którzy powinni byli być posłuszni słowu Bożemu (50, 4-9).
więcej

Uwierzyć i nie popełnić błędu z Jerozolimy, ks. Janusz Mastalski
Zadbajmy, aby ten święty tydzień stał się czasem refleksji, przejrzenia i popatrzenia na nasze życie przez pryzmat ofiary, która ożywiona miłością zwycięża wszelką nieprawość. Oby w naszych domach przyjście Chrystusa Zmartwychwstałego zostało więcej

Jak zatrzymać pośpiech?, ks. Andrzej Mojżeszko
Jak zatrzymać pośpiech? Jest wiele sposobów. Jednym z nich jest praca nad sumieniem, wsłuchiwanie się w głos sumienia. Piłat usłyszał głos swego sumienia, gdy wypowiedział słowa: „Ja nie znajduję w Nim winy”. Był to jednak zbyt słaby głos, więcej

Wielkość i pokora, ks. Rafał Buchinger
Aby dokonywać wielkich Bożych dzieł, ale pokornie, trzeba przede wszystkim mieć pewność, że są one zgodne z wolą Boga. Innymi słowy, nie można mieć najmniejszych wątpliwości, że Bóg chce, aby zostały dokonane, i że właśnie tylko ten, więcej

Kochać mimo prześladowań, ks. Mariusz Susek
Kochać mimo prześladowań to niezwykle trudne zadanie. Ono może zrodzić się tylko w takim sercu, które w drugim człowieku widzi oblicze samego Boga. Trzeba wielkiej wrażliwości, żeby przeciwnika nie zniszczyć, ale ująć go mądrością swojego więcej