ADORACJE: 1. NIEDZIELA MARCA


Oczyścić świątynię serca, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, za każdym razem, kiedy klękamy przed Najświętszym Sakramentem, wyznajemy wiarę i prosimy o pomnożenie łaski wiary. Wiara przeprowadza nas bowiem przez znak do rzeczywistości za nim ukrytej. Tylko żywa wiara rozpoznaje Twoją więcej

Ofiara, ks. Edward Staniek
Panie, nasz Ojcze, stając wobec Twego Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie, dziękujemy Ci za to, że w tej świątyni stoi ołtarz. To najważniejsze miejsce, święte miejsce. Tu łączy się niebo z ziemią i ziemia z niebem. Tu możemy składać swoje ofiary i więcej