Umiłowanie prawdy, ks. Edward Staniek


Pieśń
Krzyżu święty

Panie, nasz Mistrzu i Zbawicielu, z wiarą zbliżamy się do Ciebie i prosimy o światło potrzebne do poznania prawdy i jej umiłowania. Prawda bowiem jest tlenem naszego życia duchowego. Ono rozwija się jedynie w świetle prawdy. Karłowacieje natomiast zawsze, gdy wchodzimy na ścieżki kłamstwa lub gdy dajemy się okłamać.

Przedstawiamy Ci, Panie, nasze społeczne problemy. One decydują o atmosferze środowiska, które tworzymy i w którym żyjemy. Prosimy Cię o łaski potrzebne dla ocalenia w naszym narodzie zmysłu moralnego, który ceni umiłowanie prawdy.

Spowiadamy się, gdy z ust naszych wyjdzie kłamstwo, rzadko natomiast czujemy się winni, gdy dajemy się okłamać, a to jest brama, przez którą ojciec kłamstwa ma do nas dostęp. Tak jest od czasów raju. Adam i Ewa nie skłamali, ale dali się okłamać i ściągnęli przez to na siebie i na nas lawinę nieszczęść. Ty zaś, Panie, nie ukarałeś ich wygnaniem z raju za kłamstwo, ale za to, że dali się zwieść.

Pieśń O Krwi najdroższa

Panie Jezu, świat nieustannie doskonali metody okłamywania człowieka. Wiesz o tym i dlatego udzielasz Ducha Prawdy, byśmy wzmocnieni przez Niego doskonalili nasze serca i nasze środowiska tak, by były odporne na kłamstwo. Trwa rywalizacja świata, który posługuje się kłamstwem, z Duchem Świętym, który uodparnia na kłamstwo tych, którzy są Mu posłuszni.

Panie, naucz nas korzystać ze środków masowego przekazu zawsze we współpracy z Duchem Świętym, byśmy umieli gromadzić w sercu prawdę, którą te środki podają. Udziel nam daru krytycyzmu, byśmy nie przyjmowali kłamstwa, którym one chcą karmić rzesze odbiorców.

Panie, jest to wielkie zagrożenie dla współczesnego człowieka, który tak łatwo przyjmuje za swoje to, co podają media. Niewielu ludzi stać na obiektywną ocenę sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej, narodowej. Tak wielu dobrowolnie pozwala się okłamywać, łudząc się, że nie będą za to przed Tobą odpowiadać. Panie, naucz nas Twojego krytycyzmu.

Pieśń Rozmyślajmy dziś

Panie, umocnij nasze sumienia i pomóż nam w ustawieniu ich według jasnych wymagań Twego prawa. Niech Dekalog będzie naszą zegarynką, która w każdej sytuacji podaje dokładne godziny prawdy, idealnie określając: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. Niech ta prawda ocenia każdy kadr filmu, każde zdanie spikera radiowego, każde słowo w czasopismach i reklamach.

Panie, chcemy żyć w prawdzie, mimo że obok nas buduje się świat z kłamstwa i iluzji, świat, w którym nie ma Ciebie. Iluzja jest złudzeniem, może miłym przez krótki czas, ale niebezpiecznym, bo jeśli nawet człowieka nie zniszczy, to ukradnie mu cenny czas, który winien być przeznaczony na budowanie świata prawdy i szczęścia nie do utracenia.

Pieśń Zawitaj, Ukrzyżowany

Panie Jezu, przyjmij nasze prośby, które zanosimy do Ciebie:

O prawe, pewne i wrażliwe sumienie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
O zdrowy krytycyzm w ocenie otaczającego nas świata –
O czytelne autorytety społeczne budujące życie w oparciu o prawdę –
O demaskowanie wszelkiego kłamstwa i iluzji –
O ustawienie prawdy na pierwszym miejscu w systemie nauczania –
O wychowanie ludzi, których nie można okłamać –
O odporność na błąd i kłamstwo w odbiorze wiadomości o świecie –
O to, by kłamstwo nie plamiło naszych ust –

Panie Jezu, przyjmij nasze wołanie o pomoc w duchu wierności prawdzie, która w naszym świecie jest najbardziej zagrożona. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.