ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno (Mt 17, 1). więcej


Droga na szczyt i jego zdobycie przemieniają, ks. Tomasz Bajer
Okres wakacji to również czas podejmowania wypraw, bardzo często to czas zdobywania górskich szczytów. Wielu z nas zna smak wspinania się na górę, wielu z nas zna smak zmęczenia, który temu towarzyszy, i smak wielkiej radości, kiedy szczyt się więcej

 Potęga małych przemian, ks. Bogdan Zbroja
W Ewangelii spotykamy się z Jezusem, który bierze ze sobą trzech najwierniejszych uczniów i prowadzi ich wysoko na górę. Jezus bowiem i Jego Kościół zawsze prowadzi do zdobywania wszystkich szczytów ludzkich możliwości. Wchodzenie na górę wraz więcej

Nie szukajmy radosnych przeżyć, ks. Edward Staniek
Tabor to miejsce, w którym Jezus na chwilę odsłonił blask swej boskiej chwały. Uczynił to w obecności trzech uczniów, których przygotowywał do spotkania w godzinach swej słabości. Chciał, aby byli silni tym doświadczeniem. Miało ono zapaść w ich więcej