ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił (Mt 3, 15). więcej


Uległość św. Jana Chrzciciela, ks. Janusz Mastalski
W naszym życiu także pojawiają się próby sprzeciwu wobec zrządzeń Bożych. Niejednokrotnie człowiek buntuje się wobec sytuacji, które dopuszcza Pan. Dla wielu choroba czy cierpienie stają się pretekstem do odwrócenia się od Boga. Bywają jednak więcej

Chrzest jako dar i tajemnica, ks. Bogdan Giemza SDS
Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację misji. Jezus otrzymuje w czasie tego wydarzenia specjalne wylanie Ducha Świętego, który zstępuje na Niego w formie gołębicy. Duch, który zstąpił więcej

Jestem umiłowanym dzieckiem Boga!, ks. Michał Leśniak
Nasz Bóg, który z miłości posłał na świat swojego umiłowanego Syna, aby dać nam możliwość zbawienia, kocha każdego z nas. Wszyscy, jak tu jesteśmy, z całym bagażem naszego osobistego życia, wszyscy jesteśmy przez Boga umiłowani. więcej

Syn rodziców synem Boga, ks. Edward Staniek
Człowiek ochrzczony jest dzieckiem rodziców, może po­dać ich imiona, ale jest również dzieckiem Boga. W godzinie chrztu sam Bóg wypowiada nad nim słowa: „Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Ta właśnie tajemnica więcej