16. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza (Mt 13, 30). więcej

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jednym z charakterystycznych terminów, które można spotkać w całej Księdze Mądrości, we wszystkich jej częściach, jest termin sprawiedliwość. W większości przypadków w pierwszych dwóch częściach księgi (Mdr 1–9) termin sprawiedliwy dotyczy człowieka, który doznaje prześladowań, którego życie jest w ręku Boga, choć w oczach ludzi bezbożnych doznaje wzgardy. więcej


Co uczynić, aby nie być chwastem?, ks. Janusz Mastalski
Wracając do symboliki dzisiejszej Ewangelii, trzeba podkreślić, że chwasty nie tylko odbierają wodę innym roślinom, ale także zabierają im miejsce, w którym mogłyby normalnie rosnąć. W ludzkiej egzystencji oznacza to postawę człowieka, więcej

 Nie wyrywać chwastów, ks. Edward Staniek
Ludzka logika zmierza do oczyszczenia środowisk z ludzi złych. Boża logika wzywa do mądrego dojrzewania do świętości w bliskim sąsiedztwie złych. To jest jedna z form miłosierdzia Bożego. Dobrzy są nieustannie testowani przez bliską obecność zła więcej

Poznaj swą historię i teraźniejszość!, ks. Kazimierz Skwierawski
Jezus wzywa: „Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 13,43). Słuchajmy więc z wielką uwagą słów najwyższej wagi, bo dotyczą naszego życia i śmierci, a kulminują w zwrocie, od którego nasz Mistrz rozpoczął dziś nauczanie: „Królestwo niebieskie podobne więcej

Cierpliwość, ks. Jan Machniak
Dzisiejsza Ewangelia, mówiąc o istnieniu zła i jego smutnym końcu, chce nas pouczyć, jak powinniśmy się zachować jako uczniowie Chrystusa. Na świecie istnieje zło. Jego ojcem jest Szatan, który jako pierwszy zbuntował się przeciw Bogu. Uczeń Chrystusa więcej