WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH


Dać odpowiedź na wołanie, ks. Kazimierz Skwierawski
Kiedy gromadzimy się dzisiaj, to uświadamiamy sobie powinność naszej modlitwy za zmarłych. Najpierw przychodzi do nas świadomość, że to przede wszystkim sam Bóg w swoim Synu pochyla się nad każdym człowiekiem. Że to przede wszystkim i najpierw więcej

Sąd Boży i sakramenty, ks. Tomasz Jelonek
Wczoraj przypatrywaliśmy się otwartemu niebu, w którym przebywają ci, którzy przez swoje świadectwo i korzystanie z sakramentów świętych, w których płynie Krew Chrystusa, doszli do domu Ojca. Dziś myślimy o tych, którzy zakończyli ziemską wędrówkę, ale więcej

Usłyszmy głos, ks. Kazimierz Skwierawski
„Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” (Ps 42,2-3). Słysząc to przejmujące wołanie, trzeba nam przede wszystkim zapytać, kto tak woła. więcej

Odwaga w obliczu śmierci, ks. Piotr Andryszczak
Nie ulega wątpliwości, że jednym z najbardziej skutecznych sposobów oceny naszej wiary jest przyjrzenie się postawie wobec śmierci. Jeżeli jest ona pełna lęku, to dowód na to, jak wiele w tej dziedzinie powinniśmy zrobić. Pomaga nam w tym Ewangelia, więcej

Chrześcijaństwo czy pogaństwo?, ks. Kazimierz Skwierawski
Na świecie są ludzie, którzy Bogu ufają, i tacy, którzy tego, co Bóg mówi, nie biorą poważnie, ponieważ usiłują żyć według własnego widzimisię. Tak było od początku świata i nie inaczej jest dzisiaj. Ci, którzy Bogu zawierzyli, nazywają się Jego wyznawcami, więcej