32. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”
(Mt 25,11-12). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
„Największym ze wszystkich pragnień jest to, które kryje się za niespełnioną miłością – wyciągnięta dłoń, która nigdy nie chwyta; rozpostarte ramię, które nigdy nie obejmuje; dłoń pukająca do drzwi, które nigdy się nie otwierają...” więcej

Roztropność towarem deficytowym, ks. Janusz Mastalski
Pierwszą cechą człowieka roztropnego jest jego jak najlepsze przygotowanie do czekających go zadań. Roztropne panny nie tylko zabrały ze sobą lampy, ale wzięły „również oliwę w naczyniach” (Mt 25). Zatem przygotowanie się na wszelką ewentualność więcej

Czy jestem przygotowany?, ks. Wojciech Węgrzyniak
Jakie znaczenie ma ta przypowieść dla nas? Jeśli jest ona umieszczona w Ewangelii w sąsiedztwie przypowieści o dniu ostatecznym, o końcu świata, to mówi ona jasno: nie wiadomo, kiedy będzie koniec świata, nie wiadomo, kiedy nadejdzie śmierć. więcej

Mądrość najcenniejszą walutą, ks. Edward Staniek
Wartość człowieka mierzy się jego mądrością. Tą miarą mierzy się również wartość środowiska, społeczności, narodu. Mądrość jest cenniejsza od złota i to ona jest walutą decydującą o prestiżu ludzi i instytucji. Izrael dlatego posiada tak duże znaczenie w więcej