UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA


Wiara w obecność Pana, ks. Janusz Mastalski
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6). Czy wierzysz w te słowa? Czy wierzysz w Jezusa, który ukryty w kawałku chleba daje się każdemu bez reszty? Czy wierzysz w cud, więcej

Chleb z nieba ma rodzić jedność, ks. Tomasz Jelonek
Przeświadczenie o cudownym darze od Boga w opowieści z Księgi Wyjścia obrosło legendami i tak przeszło do świadomości Izraelitów, którzy uważali mannę za chleb z nieba lub chleb aniołów. Nie miejsce tu na rozważania o naturze manny. więcej

 Chleb i wino darami Kościoła, ks. Dariusz Stawiecki
Tak często uczestniczymy w sprawowaniu Mszy św., a jednak jakże trudno nam pojąć to, co wtedy dzieje się na ołtarzu. Choć nigdy nie będziemy w stanie do końca zrozumieć tej wielkiej tajemnicy, to jednak możemy, a nawet powinniśmy zdać sobie więcej

Owoce Eucharystii, ks. Kazimierz Skwierawski
Żeby zrozumieć dobrze, czym jest Ciało i Krew Chrystusa, trzeba popatrzeć właśnie przez pryzmat pamięci. Każdy człowiek, który w dzień święty przychodzi do świątyni i uczestniczy w Mszy Świętej, przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, daje wyraz tego, więcej