UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła
(J 1, 4-5).
więcej

PASTERKA


Zgoda na wolę Bożą, ks. Janusz Mastalski
Dla Świętej Rodziny noc narodzin nie była pewnie wymarzoną nocą. Inaczej wyobrażali sobie przyjście na świat Jezusa. Zamiast w ciepłym, pełnym wygody domu, Mesjasz urodził się w zwykłej grocie, pośród bydła i nieporządku. Może właśnie ta symbolika więcej

Dziś, ks. Kazimierz Skwierawski
Kiedy w okresie bożonarodzeniowym uczestniczymy w Mszy św., a nasze serca poruszone są bogactwem treści wspaniałych kolęd, gdy w świątyniach czy w rodzinnych domach klękamy przed żłóbkiem Dzieciątka, to trzeba nam się w Niego wpatrywać więcej

MSZA W DZIEŃ

Objawienie wielkości człowieczeństwa, ks. Janusz Mastalski
Patrząc na żłóbek, każdy powinien uświadomić sobie, że jest on wezwaniem do szukania dróg ku pełni tego człowieczeństwa. Przyjście na świat Jezusa jest niejako wezwaniem do stawania się bardziej człowiekiem. O co zatem trzeba zadbać, aby nie więcej

Narodziny Boga, ks. Pogodny
My radośnie witamy dzisiaj Boga, który przyszedł na świat w postaci małej dzieciny. No właśnie, „witamy”, ale czy Go przyjmujemy? Święty Jan mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (...) Świat Go nie poznał”. więcej

Dziecię nam się narodziło..., ks. Edward Staniek
Syn Boga, rodząc się w Betlejem, potraktował odniesienie do dziecka jako wykładnik wielkości człowieka. Dziś radość rozsadza serca wszystkich, którzy kochają dziecko i nigdy nie wyrządzili mu krzywdy. Skrzywdzić dziecko to skrzywdzić samego Syna więcej