UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1, 34). więcej


Zgoda na Bożą wolę, ks. Tomasz Jelonek
Liturgia słowa rozpoczyna się dziś od czytania z Księgi Izajasza. Kiedy judzki król Achaz był zaniepokojony powstaniem koalicji dwu sąsiadów przeciw niemu i udał się na inspekcję fortyfikacji miejskich Jerozolimy, prorok Izajasz zjawił się przy nim więcej

Dziękczynienie za życie, ks. Kazimierz Skwierawski
Dziś przeżywamy niezwykle radosny dzień. To jest wspaniała uroczystość. Trudno nie dziękować Bogu za to, że stał się człowiekiem. Jest to prawda zupełnie zdumiewająca; wspaniale przedstawia nam ją liturgia, przywodząc na myśl zaiste prorocze więcej

Boży dar życia, ks. Dariusz Stawiecki
Czym zatem jest życie? Jest to wspaniały i wielki dar, którego nikt poza Bogiem nie może nam ofiarować. Od Niego bowiem pochodzi wszelkie życie, bo On jest samym życiem. Chrystus mówił: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Człowiek zatem ma tyle życia więcej

 Pan z Maryją, ks. Marcin Cholewa
Pan był, jest i będzie z każdym człowiekiem. Łączy Go bowiem z ludźmi wieczna miłość. Ale gdy nadeszła pełnia czasu, ta relacja zyskała całkowicie nowy wymiar. Anioł powiedział do Maryi, że Pan jest z Nią, ale inaczej niż dotychczas. Te proste słowa więcej