ADORACJE: 1. NIEDZIELA MAJA


Dobry Pasterz, ks. Tadeusz Mrowiec
Jezu, Dobry Pasterzu, każda adoracja pozwala nam odkrywać swoje miejsce w Twojej owczarni. Przed Tobą czujemy się jak owce na zielonym pastwisku. Obraz owiec to obraz pełnego szczęścia pod niebem. Owce są radosne i beztroskie. Mogą się cieszyć zieloną więcej

Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego, ks. Mariusz Kopacz
W dzisiejszym psalmie responsoryjnym wyznawaliśmy z radością, Panie Jezu, że jesteś naszym Pasterzem. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za Twój pasterski trud, za Twoją pełną miłości i wrażliwości troskę o każdą ze swoich owiec, szczególnie zaś o tę osłabioną więcej

Dziękczynienie za system nerwowy, ks. Edward Staniek
Panie Jezu, Synu Boga, stając się człowiekiem, a więc jednym z nas, przyjąłeś ludzkie ciało z całym jego wyposażeniem. Przyjąłeś też razem z nim system nerwowy, który w wielkiej mierze decyduje o sprawności naszego organizmu. To jest centrala kontrolująca więcej