ADORACJE: 1. NIEDZIELA CZERWCA


Weźmijcie Ducha Świętego, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą w szczególnym dniu. Po pięćdziesięciu dniach od Twego zmartwychwstania dzisiaj wypełnia się Twoja obietnica zesłania Ducha Świętego. Podczas ostatniej wieczerzy powiedziałeś do apostołów, że potrzebne jest więcej

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana, ks. Mariusz Kopacz
Jezu, śpiewaliśmy dzisiaj: „Szczęśliwy naród wybrany przez Pana”. Dziękujemy Ci za ten dar wybrania, który może być źródłem naszego szczęścia. Dziękujemy, że jesteśmy wybrani przez Boga. Wybrani darem chrztu, wybrani darem wiary. To wybranie więcej

Dziękczynienie, ks. Edward Staniek
Panie, dziękujemy za to, że mamy chwilę na okazanie naszej wdzięczności. Jesteś bowiem z nami i chcemy razem z Tobą zanieść do Twego i naszego Ojca pieśń dziękczynną nie tylko za bogactwo życia – za nasz rozum i wolną wolę – ale i za naszą nieśmiertelność więcej