ADORACJE: 1. NIEDZIELA LISTOPADA


Mój Bóg, ks. Tadeusz Mrowiec
Mijają dni, mijają tygodnie, miesiące i lata. Jezu Chryste, modląc się przy grobach bliskich i znajomych, uświadamiamy sobie, że wraz z czasem przemija nasze życie. Wielu znanych nam ludzi jeszcze w ubiegłym roku przebywało pośród nas. Mieszkali w sąsiedztwie więcej

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie, ks. Mariusz Kopacz
Śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie: „Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie”. Dziękujemy za dar duszy. Za tę nieśmiertelną cząstkę, która najbardziej zbliża nas do Ciebie, Jezu, najbardziej przypomina nam o naszym Bożym pochodzeniu i wiecznym przeznaczeniu oraz więcej

Śmierć w rodzinie, ks. Edward Staniek
Wspominając zmarłych, pragniemy prosić o mądre podejście do śmierci. Jesteś, Panie, specjalistą od mądrego umierania. Świadomie wchodziłeś w objęcia śmierci i pełen mocy z tych objęć się wyzwoliłeś. Zapewniłeś nas, że jeśli będziemy z Tobą umierali więcej