6. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (Mt 5, 23-24). więcej


Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Człowiek na ziemi jest cudzoziemcem, który przebywa na niej czasowo, nie odnajdując w niej w pełni zapachu swego stołu ani ciepła swego domu Cudzoziemcem jestem na ziemi, nie ukrywaj przede mną twoich poleceń (w. 19). więcej

Jednoznaczność w życiu, ks. Janusz Mastalski

Zamiast buntu człowiekowi powinna towarzyszyć postawa odpowiedzialności za jego czyny i świadomość posłannictwa. Dzisiaj Chrystus mówi do każdego z nas: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” więcej

Szukanie Boga a nieszczęsny dar wolności, ks. Michał Leśniak
Pamiętajmy jednak, że wolność jest, jak pisał o niej kiedyś ks. Józef Tischner, nieszczęsnym darem. Nie chodzi w tym zdaniu o to, by od niej uciekać, żeby bać się wolności. Może bardziej o to, by z wolności robić dobry użytek, aby więcej

Program na życie, ks. Pogodny
Panu Bogu nie podoba się, gdy ktoś manipuluje przy Jego przykazaniach. Nie chce, żebyśmy chowali w sercu urazy do naszych bliźnich. Nie chce, żebyśmy zdradzali żonę czy męża. Żebyśmy okradali innych czy przysięgali kłamliwie. Pan Bóg więcej

Wolność – mój wybór, ks. Paweł Gawron
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli daje wskazówki, jak wykorzystać dar wolności otrzymany od Boga. Księga Syracydesa wprowadza w wymagające rozumienie wolności: „Jeżeli chcesz, zachowasz przykazania; położył przed tobą ogień i więcej