ADORACJE: 1. NIEDZIELA WRZEŚNIA


 Oto idziemy, ks. Tadeusz Mrowiec
Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą na początku września. Potrzebujemy tej rozmowy z Tobą, bo rozpoczęty miesiąc otwiera przed nami nowy czas i nowe zadania. Początek roku szkolnego to zawsze nowe wyzwania dla dzieci, młodzieży więcej

 Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza, ks. Mariusz Kopacz
Drogi Jezu, modląc się psalmem, śpiewaliśmy w dzisiejszej liturgii: „Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza”. Dziękujemy, Panie, za duszę, ten nieśmiertelny pierwiastek w nas. Dziękujemy za to, że w połączeniu z ciałem czyni z każdego z nas więcej

 Wychowanie, ks. Edward Staniek
Panie, razem ze szkolnym dzwonkiem przybywamy do Ciebie z prośbą o błogosławieństwo w dziele wychowania młodego pokolenia. Przyszłość naszego narodu i Kościoła zależy w wielkiej mierze od mądrości, jakiej dzieci i młodzież. więcej