5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga (J 11, 21). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Psalm 130 jest jednym z najbardziej znanych i cenionych w tradycji chrześcijańskiej, od pierwszych słów jego łacińskiej wersji nazywany De profundis. W pobożności ludowej występuje często, wraz z Miserere, jako Psalm pokutny. Odmawia się go podczas obrzędów pogrzebowych, ale przede wszystkim jest pieśnią opiewającą Boże miłosierdzie... więcej


Uwierzyć wbrew logice, ks. Janusz Mastalski
Ewangeliczna Marta nie poprzestaje jednak na wyznaniu wiary w moc obecności Jezusa. Dodaje z przekonaniem: „Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga” (J 11). Tylko zaufanie w Bożą wszechmoc pozwala na tak jasną deklarację. więcej

Śmierć duszy, ks. Michał Leśniak
Słyszymy o Łazarzu, przyjacielu Chrystusa, którego Pan przywraca do życia. Jakże realne i przejmujące są słowa, które wypowiada Marta, siostra zmarłego: „Panie, już cuchnie”! Pomimo tych ludzkich ograniczeń Chrystus dokonuje wielkiego cudu więcej

Chrystus uczy nas współczucia, ks. Wacław Chmielarski
Pismo Święte na kartach Starego i Nowego Testamentu wspomina o potrzebie współczucia. Psalmista woła: „sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem” (Ps 69,21). Księga Przysłów radzi więcej