7. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!
(Mt 5, 39). więcej

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Miłosierdzie Boże rodzi się z poznania przez Niego głęboko zakorzenionej w nas słabości. więcej

  Jak kochać nielubianych, ks. Janusz Mastalski
Mistrz z Nazaretu wzywa każdego z nas do miłości nieprzyjaciół, a nawet modlitwy za nich. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy człowiek wejdzie na drogę wolności. Powstaje jednak pytanie, jak to uczynić; jak będąc wewnętrznie wolnym, powiedzieć więcej

Upomnienie, ks. Kazimierz Skwierawski
„Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu” (Kpł 19,17) – takie słowa słyszymy dziś w pierwszym czytaniu. Wypowiada je Bóg do Mojżesza, kiedy poucza go o miłości bliźniego. Warto, abyśmy i my zastanowili się nad nimi, więcej

Przebaczenie, ks. Wojciech Węgrzyniak
Ci, którzy przyjmują słowa Jezusa i żyją nimi, są lepszą częścią społeczeństwa. A na czym to bycie lepszym polega? Pole­ga ono przede wszystkim na tym, żeby na zło odpowiadać dobrem. Wszystkie poszczególne ewangeliczne zalecenia: więcej

Przebaczenie w miejscu pracy, ks. Edward Staniek
Pierwszym miejscem przebaczenia jest dom rodzinny. On jest niezniszczalny dzięki przebaczającej miłości. Dru­gim miejscem jest zakład pracy. Spędzamy w nim kilka godzin dziennie. Wzajemne zależności w pracy oraz bliskie kontakty są połączone więcej