UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz (Mt 2, 3-4). więcej

Zrozumienie znaków, ks. Janusz Mastalski
Współczesny człowiek musi zadbać o to swoje osobiste, intymne, wewnętrzne sanktuarium, bowiem właśnie w nim może odnaleźć odpowiedź na pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, na pytania o możliwość odnalezienia Boga w życiu! więcej

Pasja szukania Jezusa, ks. Bogdan Giemza SDS
Objawienie Pańskie wskazuje na głęboki sens historii. Oto Bóg w Jezusie Chrystusie objawia się całemu światu. Przekracza granice miejsca i narodu, przekracza wszelkie ograniczenia. Mędrcy z dzisiejszej Ewangelii są znakiem tego, więcej

Trzej królowie, ks. Kazimierz Skwierawski
Dzisiejsza uroczystość, Objawienia Pańskiego, jest popularnie zwana świętem Trzech Króli. Jednak po wysłuchaniu relacji św. Mateusza możemy zdecydowanie powiedzieć, że nie ma w niej mowy o żadnych królach, a jedynie o mędrcach, i to bez podania, więcej

Znaleźli Pana, ks. Szymon Nosal
Mędrcy ze Wschodu wyruszyli w daleką drogę. Szukali i znaleźli Pana, ukrytego Króla wieków. Znaleźli Boga-człowieka. Jezus wtedy nie przemówił do nich, ale mówi do nas w liturgii słowa Bożego, w Eucharystii i pięknych obrzędach więcej

Niewygodni świadkowie, ks. Edward Staniek
Zależało im na spotkaniu z Chrystusem. Podjęli trudną i długą podróż. Dotarli do Betlejem i złożyli pokłon dziecku spoczywającemu w ramionach Matki. Uznali w nim Mesjasza. Po drodze odwiedzili Heroda, władcę Izraela. Mędrcy stali się dla niego niewygodni, więcej