15. NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją (Mt 13, 13). więcej

 Trzy kroki ku homilii, ks. Marek Gilski
Jednym z najważniejszych słów używanych na określenie Pisma Świętego jest termin Słowo. W językach nowożytnych wyraz Słowo stosuje się jako tłumaczenia kilku terminów hebrajskich. Pierwszy wyraz dabar oznacza słowo bądź mowę w sensie ogólnym i tak też odnosi się do Bożego objawienia. więcej


Powołanie do słuchania, ks. Janusz Mastalski
Dziwne wydaje się stwierdzenie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 13). Czyż nie każdy ma uszy? Jak należy interpretować wypowiedź Mistrza z Nazaretu, który przecież nauczając tak wiele osób, nie był skłonny więcej

Owoce słuchania słowa Bożego, ks. Kazimierz Skwierawski
Dziś słyszymy piękną przypowieść o siewcy. Traktuje ona o niezmiernej Bożej hojności, którą Stwórca obdarza każdego człowieka, bez względu na to, kim jest i gdzie żyje. Święty Jan napisał o tym wyraźnie w prologu Ewangelii: „Była światłość więcej

Zasady działania królestwa Bożego, ks. Jan Machniak
Pan Jezus usiadł w łodzi i zaczął przemawiać spokojnym głosem: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je” (Mt 13,3-4). Królestwo Boże – czyli rzeczywistość, w której panuje Boże prawo – Pan Jezus więcej

Poszukiwanie mistrza, ks. Edward Staniek
Mądrość polega na szukaniu człowieka, który ją posiada. A gdy się do niego dotrze, mądrość każe zamienić się w słuch i gromadzić w sercu jego słowa, czyniąc je własnym bogactwem. Słowo mądrości to nie encyklopedyczna wiedza. To pokarm więcej