Cytaty, myśli, aforyzmy


Najsilniejszą zachętą do popełnienia każdego rodzaju nikczemności jest pieniądz, on zanieczyszcza domy, miesza trucizny, uzbraja najemnych morderców i wojska, zawsze jest splamiony krwią.
(Seneka)

Ty dla siebie samego gromadzisz plon swojej dobroczynności. Nagroda i zapłata za dobre czyny przysługują temu, kto ich dokonał.
(św. Bazyli Wielki)

Jaka korzyść z wybijania ścian klejnotami, kiedy Chrystus jest w niebezpieczeństwie z powodu głodu ubogiego? To, co posiadasz, nie należy do ciebie, tobie zaś zostało powierzone jego zarządzanie.
(św. Hieronim)

Dobra tymczasowe satysfakcjonują jedynie tych, którzy nigdy nie zaznali nawet pragnienia dóbr wiecznych.
(św. Augustyn)

Pracując jedynie dla dóbr materialnych, budujemy sobie sami nasze więzienie. Zamykamy się samotni z naszą monetą z popiołu, która nie przynosi niczego, co warto byłoby przeżyć.
(Antoine de Saint Exupéry)

Do niewiary nie przywiodły mnie sprzeczności dogmatów, lecz życie. Bo przecież wierzyłem – co dnia klękając w koszuli na łóżku odmawiałem, złożywszy ręce, swój pacierz, alem o Bogu myślał coraz rzadziej. Kilka lat utrzymywałem jeszcze z Wszechmogącym stosunki oficjalne, prywatnie jednak zaprzestałem składania Mu wizyt... A On coraz rzadziej na mnie spoglądał... w końcu odwrócił oczy.
(Jean Paul Sartre, Słowa)

Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. Egoizm zawiera się w żądaniu, by ktoś żył zgodnie z twoimi upodobaniami, żył dla twojej próżności, dla twojego zysku i twojej przyjemności.
(Anthony de Mello)

Czasem człowiek współczesny jest mylnie przekonany, że jest jedynym sprawcą samego siebie, swojego życia i społeczeństwa. Oto mniemanie będące konsekwencją egoistycznego zamknięcia się w sobie, które wywodzi się, ujmując to w języku wiary, z grzechu pierworodnego.
(Benedykt XVI)