Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W powieści Vladimira Nabokova Dar bohater mówi, że „w ziemskim domu zamiast okien jest lustro” [1]. Ono ogranicza pole widzenia; nie pozwala wyjrzeć poza życie doczesne.

Z ludzkiego punktu widzenia robotnicy, którzy pracowali w winnicy przez cały dzień, mieli słuszne pretensje, że otrzymali tyle samo, co ci, którzy przepracowali tylko jedną godzinę.

Zdaniem św. Augustyna miłosierdzie nie znosi żadnych ograniczeń; podobne jest do matki, która kocha dzieci, nie wyróżniając jednego nad drugie, ale każde w miarę jego potrzeb [2].

1 Cyt. za: Andrzej Szczeklik, Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Kraków 2007, s. 70.
2 Zob. Stanisław Bross, Myśli św. Augustyna, Poznań 1935, s. 95–96.