Cytaty, myśli, aforyzmy


Od Boga mają ludzie początek i do Boga wrócą. Skąd człowiek wyszedł, tam też i wróci.
(św. Grzegorz z Nyssy)

Nie należy wierzyć jedynie oczom ciała: bardziej widzialne jest to, co niewidzialne, gdyż ono jest wieczne, tamto zaś doczesne. Lepiej pojmuje się nie to, co oglądają oczy ciała, ale co dostrzega dusza i umysł.
(św. Ambroży)

Eucharystia jest naszym chlebem codziennym. Zaletą tego Bożego pokarmu jest siła jedności. Jednoczy nas z Ciałem Zbawiciela i czyni nas Jego członkami, abyśmy mogli stać się tym, co przyjmujemy.
(św. Augustyn)

Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie.
(św. Antoni z Padwy)

Każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę za życiem wiecznym i pragnie ją urzeczywistnić. Przyznają to nawet ludzie niegodziwi, choć mylą się co do sposobu osiągnięcia tego celu. Łudzą się, że szczęśliwą wieczność zdobędą bez wyrzeczenia się ohydy grzechów.
(św. Bonawentura)

Wiara w Boga otwiera przed umysłami niezmierzone horyzonty najwyższej doskonałości.
(św. Jan Paweł II)

Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem swym darzący nas.
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.
(pieśń Zbliżam się w pokorze)