WIGILIA PASCHALNA


Zobowiązania wynikające z chrztu, ks. Stanisław Saletnik
Święty Paweł uczy, że przez chrzest przyoblekamy się w Chrystusa, wszczepiamy się w Niego. Stajemy się dziećmi Bożymi i zdobywamy prawo nazywania Boga najpiękniejszym słowem „Abba” – Ojcze, Tatusiu. Zjednoczeni z Chrystusem, otrzymujemy więcej

Gdzie szukać Chrystusa?, ks. Kazimierz Skwierawski
Chrystusa Zmartwychwstałego nie szuka się w grobie! Nie znalazły Go tam niewiasty, nie znaleźli Piotr i Jan. Nikt, kto szuka Jezusa w grobie, tam Go nie znajdzie. Nie znajdą Go także pielgrzymujący do Ziemi Świętej ani ci, którzy oglądają groby. więcej

Dwie wielkie decyzje, ks. Edward Staniek
Za chwilę odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Przypominamy sobie dwie najważniejsze decyzje, jakie podjęliśmy w naszym życiu. Pierwsza polegała na wyrzeczeniu się świata, grzechu i Szatana. Druga na wyborze Boga i Jego świata. więcej

W centrum historii zbawienia, ks. Tomasz Jelonek
Chrzest jest włączeniem każdego z nas w historię zbawienia, a przede wszystkim w tajemnicę Zmartwychwstałego. O tej tajemnicy poucza nas św. Paweł w czytanym po lekturze Starego Testamentu fragmencie Listu do Rzymian. więcej

Odrodzeni przez śmierć i zmartwychwstanie, ks. Stanisław Saletnik
To, czego byliśmy i będziemy świadkami podczas dzisiejszej liturgii, ma nas utwierdzić w przekonaniu, że ze wszystkich wartości człowiekowi najbardziej jest potrzebne wewnętrzne odrodzenie. Wewnętrzne zmartwychwstanie. więcej