WIELKI PIĄTEK


Krzyż Chrystusa wyrazem miłości, ks. Stanisław Saletnik
Krzyż wyraża więc miłość ofiarną do ostatnich granic: „Chrystus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi”. Nasza ofiara krzyżowa rozłożona jest na wszystkie dni życia i na wszystkie akty naszej posługi bliźnim, rodzinie, ojczyźnie, społeczeństwu. więcej

Kto się przejmuje Jego losem?, ks. Kazimierz Skwierawski
Prorok Izajasz zadał nam istotne pytanie: „a kto się przejmuje Jego losem?” (53,8). Patrząc na własną twarz i analizując swoje wnętrze w świetle tajemnicy krzyża, pytajmy najpierw właśnie o to, czy przejmujemy się Chrystusowym losem, czy pojmujemy, więcej

Szacunek dla krzyża, ks. Edward Staniek
Dziś zamiast Świętego Chleba i kielicha wypełnionego Krwią Chrystusa kapłan trzykrotnie podniesie i odsłoni krzyż, a na nim wizerunek Chrystusa. Upadniemy przed Nim na kolana i oddamy Mu chwałę. Podobnie jak to czynimy w czasie przeistoczenia. więcej

  Słowa Jezusa, ks. Tomasz Jelonek
W ramach dzisiejszej liturgii Kościół daje nam do czytania opis męki Jezusa z Ewangelii Jego umiłowanego ucznia, który wytrwał przy Mistrzu do końca i stał wraz z Maryją pod krzyżem. Z tej Ewangelii wybierzemy dziś pewne słowa Jezusa, aby więcej