WIELKI PIĄTEK


Szacunek dla krzyża, ks. Edward Staniek
Uczestniczymy w liturgii Wielkiego Piątku. W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, czyli nie ponawia w sposób sakramentalny Ofiary Zbawiciela. Jednak cała liturgia dnia dzisiejszego oparta jest na schemacie liturgii mszalnej. Akt pokutny to chwila ciszy więcej

Krzyż Chrystusa wyrazem miłości, ks. Stanisław Saletnik
Krzyż wyraża miłość ofiarną do ostatnich granic: „Chrystus ogołocił samego, siebie przyjąwszy postać sługi”. Nasza ofiara krzyżowa rozłożona jest na wszystkie dni życia i na wszystkie akty naszej posługi bliźnim, rodzinie, ojczyźnie, społeczeństwu. W telewizji więcej

Kto się przejmuje jego losem?, ks. Kazimierz Skwierawski
Prorok Izajasz zadał nam istotne pytanie: „a kto się przejmuje Jego losem?” (53,8). Patrząc na własną twarz i analizując swoje wnętrze w świetle tajemnicy krzyża, pytajmy najpierw, czy przejmujemy się Chrystusowym losem? Czy pojmujemy, że okrucieństwa krzyża więcej

  Słowa Jezusa, ks. Tomasz Jelonek
W ramach dzisiejszej liturgii Kościół daje nam do czytania opis męki Jezusa z Ewangelii Jego umiłowanego ucznia, który wytrwał przy Mistrzu do końca i stał wraz z Maryją pod krzyżem. Z tej Ewangelii wybierzemy dziś pewne słowa Jezusa, aby więcej

Umiłował nas, ks. Stanisław Saletnik
Jezus nas nie tylko umiłował, ale jeszcze wydał siebie samego. Co znaczy „wydał siebie samego”? Można powiedzieć, że przekreślił samego siebie. Wszystko, co wycierpiał Jezus, wycierpiał dla nas, dla naszego odkupienia. więcej