WIELKI CZWARTEK


Pomoc na najtrudniejsze sytuacje, ks. Marek Gilski

W przeddzień śmierci także Jezus podejmuje najważniejsze sprawy. Nie tylko słowem, ale i czynem. Nie tylko mówi o miłości, ale myje nogi uczniom i ustanawia Eucharystię i sakrament kapłaństwa. Te gesty i te słowa zapadną uczniom w pamięć. Będą do nich wracać więcej

Do końca nas umiłował, ks. Stanisław Saletnik
Wieczernik dla nas, chrześcijan, to jedno z miejsc najświętszych. To pierwsza Msza św., pierwsze tabernakulum, pierwsza komunia, pierwsze święcenia kapłańskie. Chrystus w Wieczerniku uczy nas miłości nie tylko przez umycie nóg Apostołom, słowa zachęty, ale więcej

Eucharystyczna oferta, ks. Kazimierz Skwierawski
W tylu rozmaitych miejscach na ziemi wyznawcy Chrystusa przychodzą do świątyni, klękają przed Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie, wystawiają Go na ołtarz i adorują. Śpiewają wtedy z reguły: „Przed tak wielkim Sakramentem więcej

Pośrednik między Bogiem a ludźmi, ks. Piotr Andryszczak
Chrześcijaństwo nie jest religią prywatną, ponieważ Pan Jezus ustanowił kapłanów jako pośredników między Bogiem a ludźmi, którzy uczestniczą w Jego potrójnej misji: królewskiej, prorockiej i kapłańskiej. O pierwszej z nich mówi więcej

 Miłość, ks. Tomasz Jelonek
Dzisiejszy dzień ukazuje nam przede wszystkim Jezusa, który „umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował”. To szczególne święto miłości, która poucza uczniów, aby umywali sobie wzajemnie nogi, która wydaje siebie w Eucharystii i pozwala się pojmać więcej

Eucharystia dowodem miłości, ks. Stanisław Saletnik
Prawdziwa miłość jest zawsze z umiłowanym w doli i niedoli. Nie zdradza go, ale w trudnych chwilach stara się być przy boku przyjaciela, który cierpi, ażeby być mu podporą i pociechą. Tak i Chrystus jest dla nas i czeka w Eucharystii, abyśmy więcej