Uzależnienia, ks. Edward Staniek


Pieśń Z tej biednej ziemi

Panie, przybywamy do Ciebie z prośbą, byś nam pomógł wyrwać się z uzależnień, które stają się plagami społecznymi.

Coraz lepiej dostrzegamy tragiczne skutki uzależnienia od nikotyny. Rzadko kto traktuje to uzależnienie jako poważny grzech, ale tysiące ludzi rocznie płaci za nie bardzo wysoką cenę, łącznie z ceną życia. Wiele chorób w tym uzależnieniu ma swoje źródło. Każde uzależnienie ogranicza wolność człowieka i jest niebezpieczne. Jeśli nawet nie niszczy zdrowia ciała, to zniewala ducha.

Pomóż nam, Panie, tak korzystać z Twoich darów, by one nie niszczyły ani naszego zdrowia, ani naszej osobowości. Nie chcemy być niewolnikami nałogów.

Szczególnie usilnie błagamy o pomoc dla naszych braci, którzy wpadli w alkoholizm. Jest to zło o wielkim zasięgu społecznym. Ofiary tego zniewolenia liczymy w milionach, bo są nimi nie tylko ci, którzy piją, ale i ich najbliżsi. Tu, Panie, bez Twej szczególnej interwencji o zwycięstwie nie ma mowy. Takie zwycięstwo jest cudem, jak cudem jest trwanie w trzeźwości. Zło nie rezygnuje z tego, nad kim odniosło zwycięstwo. Ono atakuje siedem razy mocniej, by zniewolić i zniszczyć godność człowieka. Panie, razem z Tobą obecnym w Najświętszym Sakramencie wołamy do Ojca: Ojcze, zbaw nas od złego.

Pieśń Boże, dlatego dałeś nam życie

Równie głośne wołanie zanosimy do Ciebie, Zbawicielu, widząc zagrożenie czyhające w narkotykach. I tu główną sprężyną są pieniądze. Celem ataku są już dzieci w szkole podstawowej. Zło czyha w każdym miejscu publicznych spotkań. Nie jest od niego wolna żadna parafia ani żadna wioska.

Zniszczenie człowieka jest tu szybsze niż przez alkohol. Wielu młodych z powodu narkotyków przegrywa życia na starcie, nie jest w stanie podjąć studiów, nie potrafi dorosnąć do odpowiedzialności za własną rodzinę.

Panie, prosimy o mądrość nieodzownie potrzebną do błyskawicznego dostrzeżenia niebezpieczeństwa. Szczególnie prosimy o ten dar roztropnego przewidywania skutków dla rodziców, wychowawców i władz odpowiadających za życie w danym środowisku.

Usłysz, Panie, nasze wołanie, które zanosimy do Ciebie. Niech to zło nie niszczy ludzi wierzących, którzy mogą współpracować z Tobą.

Pieśń Boże, w dobroci

Panie, św. Paweł napisał zdanie, że gdzie zapanował grzech, tam tym obficiej rozlała się Twoja łaska. Doświadczamy skutków grzechu – a za mało liczymy na Twoją łaskę.

Oto w naszym pokoleniu pojawiają się groźne uzależnienia od Internetu. Wystarczy kilka miesięcy, by ludzie mocni i pewni siebie stali się niewolnikami pewnych programów internetowych. Rozpadają się ich małżeństwa, tracą pracę, zrywają z przyjaciółmi. Tkwią przy Internecie ze świadomością, że nie są w stanie z nim zerwać. To działa jak spotęgowany narkotyk. Jeśli tak szybko przegrywają ludzie inteligentni i mocni duchem, którzy uważali, że im nic nie zaszkodzi, to jak szybko przegrają słabi...

Panie, upłynie sporo czasu, zanim na wielką skalę dostrzeżemy to zjawisko. Ale ofiary już są, wymagają leczenia, a szybkość niszczenia człowieka przez te uzależnienia zapowiada nowe nieszczęścia w skali społecznej.

Jako ludzie wierzący prosimy o łaskę otwartych oczu i uszu, byśmy nie ulegli pokusie. Panie, zbaw nas od złego!

Pieśń Nie opuszczaj nas

Panie, usłysz słowa modlitwy kierowane do Ciebie:
– O udoskonalenie naszej wolności ducha – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
– O mądry dystans wobec tego, co zniewala –
– O trzeźwość dla wierzących –
– O uwolnienie z opętania przez alkohol i narkotyki –
– O siłę dla rodzin alkoholików –
– O błogosławieństwo dla środowisk anonimowych alkoholików –
– O dobrą wolę dla zgadzających się na leczenie z uzależnienia –
– O mądre wykorzystanie Internetu –
– O cud zerwania z nałogami –

Panie, wspomóż ludzi zniewolonych, by przy pomocy Twej łaski odzyskali wolność ducha, i umocnij tych, którzy zmagają się z pokusą uzależnienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.