Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


„Świat, życie nie układa się w myśl naszych pragnień, naszych wyobrażeń, w imię żadnego słusznego wzorca, właściwej drogi, słusznego celu. To tylko dzieci i królowie tak myślą” [1] – mówi Tadeusz Bradecki.

„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” – mówi trędowaty, prosząc Jezusa o uzdrowienie. Można by pomyśleć, że nie wierzy w moc Jezusa, gdyby nie to, że wypowiada te słowa na kolanach.

Zapytano rabbiego Jechiela: „Modlisz się: «Błogosławiony, który dał mi wszystko, czego mi potrzeba». Przecież brak ci wszystkiego?”. Rabbi odparł: „Z pewnością trzeba mi było biedy i ona właśnie jest mi dana” [2].

1 Marta Węgiel, Portrety nie tylko filmowe, Warszawa 2008, s. 13.
2 Zob. Martin Buber, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań–Warszawa 2005, s. 128.