Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Wnuk rabbiego Barucha bawił się z kolegą w chowanego. Jednak po dłuższej chwili stwierdził, że chłopak wcale go nie szuka. Poskarżył się więc dziadkowi. „Tak mówi też Bóg: «Ukrywam się, ale nikt mnie nie szuka»” [1]  – odparł rabbi.

Bóg ze swej istoty jest niewidoczny, dlatego tak trudno odczuć w swoim życiu Jego obecność i działanie. Jezus nakłania apostołów do podjęcia poszukiwań, stawiając przed nimi pytanie: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.

Ojciec Wojciech Prus twierdzi, że odkrywanie tajemnicy Boga to wielka podróż. Sugeruje, abyśmy drogowskazem w tej podróży uczynili słowa św. Augustyna: „Jeżeli wydaje ci się, że odkryłeś Boga – na pewno nie jest to Bóg” [2].

1 Zob. Martin Buber, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań–Warszawa 2005, s. 115.
2 Katarzyna Jabłońska, Trudno człowiekowi z Bogiem. Rozmowa z Wojciechem Prusem OP, „Więź” 2006, nr 3 (569), s. 24.